Carousel Image

Пам'ятник проклятим солдатам

Rondo Żołnierzy Wyklętych , 35-015 Rzeszów