Carousel Image

Studnia na rzeszowskim rynku

Studnia na rzeszowskim rynku została wybudowana prawdopodobnie w II poł. XVI w. lub w XVII w. Była źródłem wody pitnej dla rzeszowian. Odkryto ją przypadkowo podczas przeprowadzania prac modernizacyjnych w 2001 r. Początkowo jej głębokość wynosiła ok. 15 m. Ze względu na oryginalność studni zdecydowano się na jej odrestaurowanie oraz pozostawienie dla zwiedzających. Dzięki swojemu usytuowaniu stała się miejscem spotkań mieszkańców, a także początkowym punktem do dalszych eskapad. Studnia otoczona jest przez ławeczki, a nad nią rozpościera się zadaszenie dające cień strudzonym przechodniom. W nocy pięknie oświetlona, wpisała się już na stałe w krajobraz rzeszowskiego rynku.

Rynek 6, 35-064 Rzeszów