Carousel Image

Rezerwat Przyrody Lisia Góra

„Lisia Góra”, to wzniesienie nad rzeką Wisłok. W 1998 r. został utworzony tam rezerwat, którego powierzchnia zajmuje 8,11 ha. Jego wysokość bezwzględna wynosi ok. 200 m., a zbocza zbudowane są ze skały lessowej. Wzgórze porastają gatunki roślin górskich, a także siedem gatunków chronionych (np. barwinek pospolity, rzęsa wodna). Można znaleźć tam wiele dębów, a w niższych partiach rośnie dziki bez. W okolicach „Lisiej Góry” niegdyś znajdował się folwark, a dochody czerpane z niego przekazywano żonie właściciela miasta. Aktualnie popularną aktywnością są wycieczki rowerowe na terenie rezerwatu.

ul. Żeglarska , 35-086 Rzeszów