Carousel Image

Rynek Rzeszowski

Rynek Rzeszowski

 

Obecna zabudowa pochodzi z XIX w. i jest wynikiem pożaru z 1842 roku. Wcześniej na rynku stały niskie, drewniane lub częściowo murowane domy z piwnicami, które zachowały się do dziś i stanowią atrakcję jako Podziemna Trasa Turystyczna Rzeszowskich Piwnic. Rynek był ówcześnie miejscem handlu biżuterią, ubraniami, meblami, rzemiosłem. W XIV w. miastu nadano liczne przywileje, w tym składowanie różnych towarów (wina, ryb). Ograniczająca powierzchnia miasta stała się podstawą do budowy podziemnych magazynów i piwnic głębokich nawet na 10 metrów. 

Obecnie w obrębie rynku znajdują się liczne restauracje, puby, hotele i muzea, a podczas letnich wieczorów organizowane są na scenie obok ratusza występy muzyczne i taneczne.